Termeni și condiții de funcționare a aplicației „Sesizări Online” aparținând Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE APLICAȚIE

„Sesizări Online” reprezintă un nou serviciu web de înregistrare a sesizărilor pe domeniul public. Cu o interfață prietenoasă și foarte ușor de accesat și utilizat, aplicația este disponibilă și pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone). 

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și folosirea aplicației „Sesizări Online” acceptați și sunteți de acord să acceptaţi aceşti Termeni și condiții de funcționare. Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc poate să modifice acești Termeni și condiții de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea folosirii aplicației „Sesizări Online”, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții de funcționare, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări.

În cadrul aplicației „Sesizări Online”, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

  • Utilizator – orice persoană fizică care se înregistrează în Aplicație și accesează conținutul pus la dispoziție de către deținătorul Aplicației, indiferent dacă înregistrează sau nu o sesizare pe domeniul public al Municipiului Târgu-Secuiesc.
  • În lucru – reprezintă sesizările noi înregistrate de utilizator în Aplicație, care au fost transmise către serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc.
  • Rezolvate – reprezintă sesizările transmise de utilizator prin intermediul Aplicației care au fost rezolvate de către serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc.

 

În cadrul aplicației „Sesizări Online” accesibilă din navigatorul web, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

  • Sesizare în lucru – reprezintă o sesizare pentru a cărei rezolvare au fost demarate activitățile specifice.
  • Sesizare rezolvată – reprezintă o sesizare care a fost analizată de către departamentul de specialitate și s-a furnizat un răspuns care conține toate informațiile existente la momentul redactării răspunsului;

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Aplicația „Sesizări Online” este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii incidentelor raportate pe domeniul public. În cazul utilizării aplicației de către persoane minore, aceasta poate fi descărcată și utilizată doar împreună cu, sau sub supravegherea părinților sau a tutorelui, care răspund pentru acţiunile minorului.

4. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc atunci când folosiți aplicația „Sesizări Online” este supusă Politicii de Confidențialitate a „Sesizări Online”, ai cărei termeni sunt incluși în acești Termeni și condiții de funcționare. Aplicația „Sesizări Online” stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dumneavoastră vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, e-mail, identificator telefon), precum și informaţiile privind localizarea telefonului dvs.

Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația „Sesizări Online” să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aplicația „Sesizări Online” asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Aplicația „Sesizări Online” prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

„Sesizări Online” nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicației „Sesizări Online”, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul website-ului. „Sesizări Online” este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar „Sesizări Online” va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicației „Sesizări Online” va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația „Sesizări Online” nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc și apar în aplicația „Sesizări Online”, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociați cu, sau sponsorizați de „Sesizări Online”.

6. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației „Sesizări Online”, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație asociat cu aplicația „Sesizări Online”. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu aplicația „Sesizări Online” sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu aplicația „Sesizări Online”. De asemenea, sunteți de acord să nu:

  1. pretindeți că sunteți altă persoană în timp ce folosiți aplicația „Sesizări Online”;
  2. folosiți aplicația „Sesizări Online” în scopuri ilegale;
  3. revindeți sau exportați software-ul asociat cu aplicația „Sesizări Online”.

„Sesizări Online” nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația „Sesizări Online” în timpul desfășurării unor astfel de activități, „Sesizări Online” nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Aplicația „Sesizări Online” poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu „Sesizări Online”. Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI „Sesizări Online”

Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc vă pune la dispoziție aplicația „Sesizări Online” în mod gratuit. Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați „Sesizări Online”. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația „Sesizări Online” să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea aplicației „Sesizări Online” cu alte rețele străine. Posibilitatea de a descărca aplicația „Sesizări Online” poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca „Sesizări Online” să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către „Sesizări Online” fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației „Sesizări Online”.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc furnizează aplicația „Sesizări Online” ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc nu este responsabilă pentru nicio eroare sau orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul aplicației „Sesizări Online”, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea aplicației „Sesizări Online”, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza aplicația „Sesizări Online” de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc își rezervă dreptul de a furniza aplicația „Sesizări Online” la discreția sa.

Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu aplicația „Sesizări Online”, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și „Sesizări Online” ce reiese sau are legătură cu acești Termeni și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din România, competența de soluționare aparținând instanțelor de la sediul „Sesizări Online”.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al aplicației, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afisarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, care au depus o sesizare sau oferă răspunsurile de specialitate pe aplicația „Sesizări Online” vor fi sancționate prin ștergerea integrală a sesizării sau chiar interzicerea dreptului de a posta sesizări, prin blocarea IP-ului folosit.

13. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești termeni și condiții de funcționare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

14. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de funcționare sau descărcarea și/sau folosirea aplicației „Sesizări Online”, nu ezitați să ne contactați la telefon 0267-361974 sau prin adresa de email cabinet@kezdi.ro.